Lezing vrouwenrechten 09 juni 2012

Posted on June 5 2012
Filed Under Latest News

Volgende zaterdag legt een advocaat het Belgische huwelijksstelsel uit in IVCA, Paleisstraat 39 te Antwerpen. Na de lezing kunnen ook vragen over het huwelijk, de rechten en plichten, … gesteld worden.

Next Saturday a lawyer will explain the Belgian marriage system in IVCA, Paleisstraat 39 in Antwerpen. After the lecture questions about marriage, the rights and obligations, … can be asked.