Steun benefietactie voor slachtoffers Yolanda/Hayian

Posted on November 13 2013
Filed Under Latest News

On Saturday December 7 2013 our traditional Christmas Party will be a relief action in favor of the victims of the typhoon Yolanda/Hayian.

Zaterdag 7 december 2013 zal ons traditioneel  Kerstfeest in het teken staan van de ondersteuning van de slachtoffers van de tyfoon Yolanda/Hayian.

If you want to follow the activities concerning the support for the typhoon victims follow me (Lucy M. Nuyens) on Facebook.

Voor wie de activiteiten in verband met de steun aan de slachtoffers van de tyfoon wil volgen op Facebook (Lucy M. Nuyens)