Haiyan Relief Action – verslag van Marlyn & Francois

Posted on January 25 2014
Filed Under Latest News

Via deze weg willen wij, Francois en Marlyn, de VZW Befiso en het bedrijf Kaolin International, familie en vrienden bedanken voor de donaties die zij hebben gedaan voor de Yolanda Victims.

Zoals iedereen vermoedt was deze donatie heel zeker welkom om aan enkele noden te tegemoet te komen. Gezien de donaties met tussenpozen werden gestort ben ik bereid om de bedragen die werden geboekt en afgeboekt van de rekening, die werd opgegeven, te tonen aan hen die er belang bij hebben. Ook wat betreft de aankoopbonnen waar we de producten hebben aangeschaft alsook transportkosten. Marlyn en ik hebben naar eer en geweten gehandeld en er uitgehaald wat we maar konden. Het was dan voor ons ook een plichtbewuste opdracht om de goederen aan slachtoffers persoonlijk te kunnen bedelen, zonder dat er ook maar iets verloren ging van de ter beschikking gestelde middelen van de Donateurs. Toch gezien de omvang van de ramp weet iedereen dat dit een druppel is op een heel grote hete plaat. We hebben dan ook vele hulporganisaties uit verschillende landen aan het werk gezien wat de verdeling van voeding betreft.

1622247_499460293504262_2009593310_n
(klik op de foto voor al de fotos)

Het schrijnende aan deze ramp is dat er nog steeds te weinig wordt gedaan om de slachtoffers die nu in het regenwater staan te ploeteren, zelfs in hun tenten, die door bepaalde organisaties werden geplaatst degelijk te huisvesten. Soms brak ons begrip op hetgeen wat we zagen, daar het leger iets verderop in degelijke tenten en op den droge werden gehuisvest.

1557515_499461290170829_56080634_n
(klik op de foto voor al de fotos)

Van een contrast gesproken. I.v.m deze ramp waarbij we betrokken waren en GODDANK !!! AAN ONTSNAPT ZIJN EN OOK AAN DIE AARDBEVING, hebben we gezien en ondervonden wat lijden is. Tijdens het rondrijden met de motor in de regen, hebben we gezien hoe mensen doelloos voor zich uitkijken en dus getraumatiseerd zijn en zonder behandeling aan hun lot worden overgelaten. Bedelende mensen bij iemand die bij een vlug hergeproviseerd restaurantje, smakelijk zit te eten, worden weggestuurd door de uitbater en eigen landgenoten. Kinderen langs de straten kletsnat in enkele lompen gekleed met hun handjes uitreikend naar het passerende verkeer en moeders die hun uiterste best doen om de boel te beredderen en hun kroost bij elkaar te houden en wat mij heel erg trof dat ik met een grootmoeder stond te praten in Sancta Cruz en mij vertelde dat ze haar 4 kleinkinderen had verloren in het wassende water. Dan voel je je hart bonken in uw keel en borst.

1620834_499463816837243_908755158_n
(klik op de foto voor al de fotos)

We kunnen hierover nog lang doorgaan, maar het zal aan diegene zijn die hun verantwoordelijkheden moeten nemen en ervoor zorgen dat deze toestanden heel snel tot het verleden horen. Marlyn en ik, samen met de bevolking van Himbangan en rondom, zijn door het oog van de naald gekropen gezien het geweld van de aardbeving en daarbovenop van de Tyfoon Yolanda. We werden wat beschermd door de bergrug achter ons en dat was ons enige geluk! We forget never the faces and pain in the eyes of the Yolanda Victims and we hope from the bottom of our hearts, they can soon be laughing and living again in a better world. HAVE MUCH COURAGE !

Marlyn en Francois