Stopzetting activiteiten/End of activities

Posted on June 13 2020
Filed Under Latest News

Sinds 1 december 2019 heeft de vzw Befiso haar activiteiten stopgezet. Het bestuur wenst alle deelnemers aan onze activiteiten, alle bestuursleden, de vrijwilligers, de zusterorganisaties, de Stad Antwerpen en alle sympathi-santen te bedanken voor hun (jarenlange) belangstelling, energie, steun, enthousiasme en inzet. Aan alles komt een einde …

De website kan nog een tijdje geraadpleegd worden als aandenken aan de weg die wij samen hebben afgelegd.


On December 1, 2019 the vzw Befiso ended its activitities. The Board wishes to thank all participants, all boardmembers, the volunteers, the cooperating organisations, the Stad Antwerpen and all sympathisers, for their (lasting) interest, energy, support, enthousiasm and effort. Everything comes to an end …

The website is still available for some time as a souvenir for the road we travelled together. God bless.