Philippines Cultural Celebration

Princes 2008:

  1. Astra Vandenbussche
  2. Jessica Simon
  3. Sarah Godard

Prins 2008:

  1. Melvin Willems
  2. Mike Herremans
  3. Yuki Van Noppen

Special Awards:

Proficiat aan de winnaars en aan alle deelnemers !

De vzw BFS dankt allen die aanwezig waren. Bijzondere dank ook aan allen die van deze avond een schitterend succes maakten, de consul-generaal P. Van Bogaert, de sponsors, de choreograaf James Uyanguren, de jury, de dansers, de ouders van de kandidaten, de vrijwilligers, de TFC kabeltelevi-siemaatschappij, de journalisten en in het bijzonder de kandidaten.

bron: http://www.indymedia.be

Een foto van het verslag van Indymedia vind je hier. Enkele foto’s hier.